För atleter

Hej, och vad skoj att du hittat hit.

Du har säkert redan fått mycket information av Eline och Lasse om denna satsning och vad den innebär. Här kommer vi dock lista några av de åtaganden vi vill ha som motprestation för att kunna vara en del och dra nytta av denna satsning.

I och med att ni ansöker om stöd från denna grupp så går ni med på att FlyingTeam.se (nedan kallat FT) får använda bilder på er från träning och tävling i marknadsföringssyfte och för de sponsorer som tecknat avtal med FT.

FT kan komma med dekaler och andra trycksaker som skall fästas på er utrustning med sponsorers logo eller liknande.

FT kan komma med produkter som skall användas vid fototillfällen eller liknande evenemang.

Denna text är under uppbyggnad och det kommer läggas till och förändras tills dess att det sägs annat.l