Vad är FlyingTeam

Flying Team – en satsning för de som är i ”mellan”.

Flying Team är en satsning initierad av Eline Snabb Sylsjö, Lars-Erik Eriksson och ett antal backhoppare i Sverige. 

Grunden till gruppen ligger i svårigheten att utföra sin sport på grund av att ekonomiska medel saknas. Vi har därför lanserat en idé och tanke om att försöka hjälpa de som är på väg från hemmahoppning och upp till eventuella FIS-cupsatsningar. Satsningen är nationell och riktar sig inte till någon specifik klubb.

Tanken är att gruppen skall bearbeta företag och föreningar i syfte för att få stöd och sponsring som möjliggör för ungdomarna på deras väg uppåt och framåt.

Detta är en satsning som utförs helt i privat regi, skidförbundet är kontoinnehavare och sköter fakturering men har i dagsläget inget med denna satsning att göra mer än att sköta fakturering och hantera kontot för Flying Teams räkning.

De pengar som kommer in till denna satsning kommer till 100% användas som stöd för våra unga och lovande hoppare som kanske inte har de medel som behövs för att ta sig vidare. Vi kommer inte stötta någon eller något till 100% utan har sagt att vi vill se att det är en seriös satsning av hopparen och därför matchar vi endast upp till 50% av det belopp som satsningen avser. Exempel: en hoppare behöver en ny FIS-certifierad hjälm som kostar 3 500: -, hen kan då ansöka om 1 750: – i stöd från denna grupp mot inskickande av kopia på inköpet. Andra delen får hopparen själv bekosta via egna medel, sponsring eller hemmaklubb.

Detta är på inget sätt en elitsatsning, men vi kommer försöka hjälpa de som kommit lite längre med kontakter och trycksaker till deras egen satsning och försök att skaffa privata sponsorer.

Värdegrund:

  • Inkluderande – Vi välkomnar alla som vill utveckla sig som backhoppare
  • Sammanhållning – Vi stöttar och hjälper i grupp
  • Möjligheter – Vi skapar medlen till möjligheter
  • Gemenskap – I grupp hjälps vi åt att utvecklas

Skulle utfallet i vårt arbete slå väl ut, finns det planer på att arrangera träningsläger i och utanför Sverige som bekostas 50–100% från denna satsning.

Beslutande organ i satsningen är i första hand Eline Snabb Sylsjö och Lars-Erik Eriksson. Vi kommer även använda våra kontakter på Svenska skidförbundet som bollplank. Vi kommer ta stöd av den samlade gemensamma kompetensen i vår strävan att göra detta till en bas för våra unga hoppare att känna att de har ett litet ekonomiskt, fysiskt och moraliskt stöd i. 

Eline Snabb Sylsjö                    Lars-Erik Eriksson

Grundare och Energiknippe  Grundare och administratör